• E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåking anleggsperioden 2016-2019. Sammenfattende rapport. 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO rapport;6(115) 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten sammenfatter alle resultater for undersøkte vannforekomster og stasjoner langs ny E18 Rugtvedt – Dørdal, både før og under anlegg i perioden 2016 – 2019. Presenterte resultater omfatter biologiske kvalitetselementer, ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden januar til juni 2018 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(123) 2018, Research report, 2018-11)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...
  • Miljøovervåking E18 Rugtvedt – Dørdal. Halvårsrapport for anleggsperioden juli til desember 2017 

   Roseth, Roger; Rognan, Yvonne; Reinemo, Jonas; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Stabell, Trond; Roer, Ole; Meland, Morten; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO Rapport;4(62) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av ...