• Jordlevende sopp 

   Pommeresche, Reidun; Ruissen, Theo; Joner, Erik (Bioforsk TEMA;6(18) 2011, Research report, 2011)
   Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet ...
  • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak 

   Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Henriksen, Birgitte; Meadow, Richard; Ruissen, Theo; Holmøy, Reidar; Mangerud, Kjell; Sjursen, Helge (Book, 2006)