• Effekter av en omlegging av virkemiddelbruken i norsk jordbruk. En analyse basert på Jordmod og referansebrukene 

   Mittenzwei, Klaus; Rustad, Lars Johan; Bøe, Erik (NILF Diskusjonsnotat;2009-1, Research report, 2009-02)
   Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har foretatt beregninger på effekter av en omlegging av den jordbrukspolitiske virkemiddelbruken for aktivitetsnivået i norsk jordbruk. Den direkte anledningen for ...
  • Investeringsbehov i jordbruket. Utviklingstrekk og vurderingar av behov framover 

   Hegrenes, Agnar; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;3(76) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Formålet med denne rapporten er å gje ei oversikt over investeringane i jordbruket dei seinaste åra og å vurdere investeringsbehov dramover. For storfe er tida fram til 2034 lagt til grunn. Elles har vi nytta eit ...
  • Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

   Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
   Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
  • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

   Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
   Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
  • Konsekvensanalyse av EU-medlemskap 

   Kjesbu, Erland; Nersten, Nils Kristian; Rustad, Lars Johan; Veidal, Asbjørn (NILF Notat;2003-20, Research report, 2003-06)
  • Landbruket i Norge og EU – Status og utviklingstrekk 

   Rustad, Lars Johan (NILF Rapport;2004-7, Research report, 2004-10)
  • Matsektoren i Norge og EU. Status og utviklingstrekk 

   Rustad, Lars Johan (NILF Rapport;2008-5, Research report, 2008)
   EU innførte det produksjonsuavhengige enkeltbrukstilskuddet i årene 2005–2007. Dette var en radikal tilskuddsomlegging. Strukturutviklingen har i hele etterkrigstiden gått sin gang i retning færre og større enheter. ...
  • Pelsdyrhold avviklet i perioden 2011 ‐ 2016. Hvorfor skjedde det og hva er inntektskilde i dag? 

   Rustad, Lars Johan; Ring, Paul Henrik (;NIBIO rapport 4(119) 2018, Research report, 2018-12)
   Tidligere pelsdyroppdrettere er intervjuet om hvorfor de sluttet med pelsdyr og hvilke inntektskilder de har i dag. Høy alder er viktigste forklaring og alderspensjon viktigste inntektskilde i dag. Også negativ omtale av ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;5(10) 2019, Research report, 2019-01)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene søker å ...
  • Standardiserte erstatningssatser ved produksjon ut over gjeldende konsesjonsgrenser (korrigert utgave 2021) 

   Nebell, Ingunn; Øvren, Eva; Rustad, Lars Johan (NIBIO;, Research report, 2019)
   Rapporten inneholder oppdaterte beregninger (høsten 2018) av- og forslag til standardiserte erstatningssatser som kan nyttes overfor produsenter som har større husdyrproduksjon enn konsesjonsregelverket tillater. Beregningene ...
  • Struktur og økonomi ved frøkontrollvirksomheten 

   Haukås, Torbjørn; Rustad, Lars Johan (NILF Notat;2002-17, Research report, 2002-02)
  • Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus 

   Ruud-Wethal, Gry-Heidi; Rustad, Lars Johan; Fjellstad Luke, Ingrid (NILF Notat;2012-18, Research report, 2012-10)
   Det er de senere årene gjennomført flere store utbygginger innen tradisjonelt landbruk, og Innovasjon Norge har gjennom investeringsstøtte innenfor Bygdutviklingsordningen bidratt med relativt store beløp i finansieringen ...