• Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2020 

   Rye, Siv Karin Paulsen (NIBIO-bok;7(7) 2021, Research report, 2021-12)
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2021 

   Rye, Siv Karin Paulsen (NIBIO Bok, Book, 2023)
  • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2022 

   Rye, Siv Karin Paulsen (NIBIO Bok, Book, 2024)
   Driftsgranskingane er eit forvaltningsoppdrag som NIBIO utfører for Landbruks- og matdepartementet. Den årlege undersøkinga viser status og utvikling for økonomien i landbruket og får fram verknadene av politikk og ...
  • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken 

   Rye, Siv Karin Paulsen (Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken;2022, Research report, 2022)
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO-rapport;8(102) 2022, Research report, 2022-06)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Møre og Romsdal 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Lund, Per Olav; Malasevska, Iveta (NIBIO-rapport;8(64) 2022, Research report, 2022-04)
   I 2007 vart det første gang utført verdiskapingsberekningar for jordbruket i Møre og Romsdal basert på tal for 2005, og i 2012 vart det gjennomført oppdaterte berekningar basert på tal frå 2010. I denne rapporten er ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;6(108) 2020, Research report, 2020-07)
   I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2021 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana; Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 109 driftsregnskap for 2021 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2022 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 100 driftsregnskap for 2022 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2014 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen (Research report, 2016)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2014, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2005 til 2014. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2015. Utviklingstrekk 2006–2015. Tabellsamling 2011–2015 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Holien, Svein Olav; Staven, Kjell (NIBIO Rapport;3(33) 2017, Research report, 2017-02-21)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2015, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2006 til 2015. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2016 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Staven, Kjell; Vasseljen, Jostein (NIBIO RAPPORT;4(15) 2018, Research report, 2018-02-12)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2016, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2007 til 2016. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2017 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth N; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport;5(18) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2017, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2008 til 2017. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2020 Utviklingstrekk 2011-2020 - Tabellsamling 2016-2020 

   Bjugan, Mathias; Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(22) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2020, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2011 til 2020. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2021. Utviklingstrekk 2012-2021. Tabellsamling 2017-2021 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2021, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2012 til 2021. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2004-2013. Tabellsamling 2009-2013. 

   Staven, Kjell; Ystad, Eystein; Vasseljen, Jostein; Holien, Svein Olav; Rye, Siv Karin Paulsen; Knutsen, Inger Sofie Murvold (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Etter økte driftsresultater i 2012 ble det en nedgang i resultat for trøndersk landbruk i 2013. Trønderske gårdsbruk hadde i gjennomsnitt 254 700 kroner per årsverk som ve-derlag til alt arbeid og egenkapital i 2013. ...
  • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i produksjon av slaktekylling 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Wenstøp, Yujie Qi (NIBIO Rapport;5(88) 2019, Research report, 2019-10)
   Rapporten beskriver markedsutviklingen for fjørfekjøtt, og dette viser at engrosforbruket av fjørfekjøtt økte fra 10,0 til 18,5 kilo per innbygger fra 2002 til 2018. Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk ...