• Impacts of organic soil amendments on forage grass production under different soil conditions 

   Persson, Tomas; Szulc, Wieslaw; Rutkowska, Beata; Höglind, Mats; Hanslin, Hans Martin; Sæbø, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-30)
   Organic amendments can improve grassland productivity. Timothy and tall fescue were sown on a sandy loam and a coarse sand at Særheim, Norway, in September 2016 and on a loamy sand at Skierniewice, Poland, in April 2017, ...
  • Juletredyrking — Forskning og utvikling 

   Sæbø, Arne; Fløistad, Inger; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;3(22) 2008, Research report, 2008)
   Bioforsk har hatt flere prosjekter innen juletreproduksjon de siste 10 årene. Målet har vært økt effektivitet i produksjonen og bedre kvalitet på sluttproduktet. Prosjektene har spent over mange tema innenfor produksjonsteknikk ...
  • Kvalitetshåndbok for biogassanlegg 

   Sæbø, Arne; Barstad Njærheim, Borghild; Aasen, Roald (NIBIO Rapport;4(114) 2018, Research report, 2018-12)
   Rapporten viser hvordan strømmen av biomasse av husdyrgjødsel går fra bonde til biogassanlegg og hvordan næringsstoffene ivaretas fram til ferdig hygienisert biorest. Selve biogassproduksjonen er bare i liten grad berørt ...
  • Produkter av husdyrgjødsel - nye foredlingsmetoder og produkter fra separert og biogassbehandlet husdyrgjødsel 

   Sæbø, Arne; van Leeuwen, Geo; Briseid, Tormod; Nesheim, Lars (NIBIO Rapport;2(161) 2016, Research report, 2017-02-15)
   Rapporten gir resultater fra et forprosjekt finansiert av Jæren Biogass og VRI i Rogaland. Jæren Biogass skal separere husdyrgjødsel hos bønder og den tørre fraksjonen skal fraktes til et biogassanlegg. Den flytende ...
  • Sedum root foraging in layered green roof substrates 

   Ji, Peng; Sæbø, Arne; Stovin, Virginia; Hanslin, Hans Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-29)
   Background and aims Layered profiles of designed soils may provide long-term benefits for green roofs, provided the vegetation can exploit resources in the different layers. We aimed to quantify Sedum root foraging for ...
  • Strategier for utvikling av Vålandskogen, Stavanger kommune 

   Hanslin, Hans Martin; Talgø, Venche; Sæbø, Arne (NIBIO Rapport;5(74) 2019, Research report, 2019-06)
   Både dagens og forventet klimautvikling gir utfordringer i forvaltning av bytrær og byskoger, og spesielt nye planteskadegjører og nye nedbørsmønster forventes gi økende skadeomfang og redusert kvalitet og funksjon på trær ...
  • Tiltaksmetoder for nedbrytning av DDT i forurensede sedimenter 

   Eggen, Trine; Hanslin, Hans Martin; Sæbø, Arne (Bioforsk rapport;1(19) 2006, Research report, 2006-02-08)
  • Trekkplanter for bier - En forstudie på Jæren 

   Hanslin, Hans Martin; Slimestad, Rune; Sæbø, Arne (Research report, 2016-01-05)
   Rapporten presentere resultater fra et forprosjekt som svarer på problemstillinger knyttet til det biologiske grunnlaget for videre utvikling av birøkternæringen på Jæren og etablering av lokale merkevarer og honningtyper. ...
  • Ugraskontroll i kommunale grøntanlegg uten bruk av kjemikalier 

   Sæbø, Arne; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;4(74) 2018, Research report, 2018-07-02)
   Klepp municipality ordered a report on how to manage weed control in urban green areas without use of chemical methods. Measures need to be taken already in the planning and in the establishment phase, when soils should ...