• Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 2013 

   Hansen, Inger; Svavarsdóttir, Saga; Hanssen, Kia Krarup; Mienna, Mathis; Sørby, Julie G. (Bioforsk rapport;9(31) 2014, Research report, 2014-03-31)
   Tapsårsaker hos lam på utmarksbeite ble kartlagt sommeren 2013 i to besetninger på Dyrøya i Troms ved bruk av dødsvarslere og lammenoder. 9,5 % av totalt 284 lam med mortalitetssendere omkom på beite. Seksten kadavre ble ...
  • Tapskartlegging og bruk av gaupeklaver på lam, Nordreisa kommune 2009 

   Sørby, Julie G.; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(180) 2009, Research report, 2009-01-04)
   Ved hjelp av dødsvarslere ble årsakene til lammetapene kartlagt i to besetninger i Nordreisa kommune sommeren 2009. Femten av de 217 instrumenterte lammene omkom på beite (6,9 %), hvorav tre kadavre ble gjenfunnet. Av disse ...