• AN EXTRACTION TRAIL GENERATOR USING LIDAR DATA AND TABU SEARCH 

   Søvde, Nils Egil; Løkketangen, Arne (Others, 2010)
  • An inverse shortest path approach to find forwarder productivity functions 

   Søvde, Nils Egil; Astrup, Rasmus Andreas; Talbot, Bruce (Journal article; Peer reviewed, 2018-06-05)
   This paper presents an optimization model designed to find productivity functions for timber forwarding. Timber forwarding or skidding has for some 25 years been calculated using shortest path formulations on grid networks. ...
  • Beskrivelse av erosjonsrisikokart - metoder, forutsetninger og bruk 

   Kværnø, Sigrun; Barneveld, Robert; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Stratmann, Malte; Søvde, Nils Egil (NIBIO-POP;6(37) 2020, Journal article, 2020-12)
   Vinteren 2021 blir det gamle erosjonsrisikokartet fra 1991 erstattet med to nye kart. Det ene kartet viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drens-rør. Det andre kartet viser risiko for ...
  • Skogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlag 

   Solberg, Svein; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Søvde, Nils Egil; McInnes, Harold (NIBIO Rapport;3(65) 2017, Research report, 2017-04-19)
   Trefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag ...