• Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
   I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
  • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
   Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...