• Skogsdrift i bratt og vanskelig terreng 

   Samset, Ivar (Rapport fra Norsk institutt for skogforskning;13/83, Research report, 1983-02)
   Fra forskningsprogrammet Skogsdrift i bratt og vanskelig terreng er det publisert 22 vitenskapelige avhandlinger og 17 fagartikler. Denne rapport er et sammendrag av de viktigste resultatene fra forskningsprogrammet og ...
  • Some observations on time and performance studies in forestry 

   Samset, Ivar (Meddelelser fra Norsk institutt for skogforskning;43.5, Report, 1990)