• Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk 

   Knutsen, Heidi; Sand, Roald; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;3(154) 2017, Research report, 2017-12-14)
   Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Dette prosjektet gir er oversikt over status og utviklingstrekk for jord- og skogbruksbasert virksomhet i regionene. ...
  • Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag 

   Kjesbu, Erland; Sand, Roald; Sjelmo, Otto (NILF Rapport;2009-3, Research report, 2009-10)
   I denne rapporten presenteres resultater fra et prosjekt som dokumenterer landbruket og landbruksrelatert virksomhet sin økonomiske betydning i Trøndelag. Prosjektet er gjennomført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk ...
  • Sparing i landbrukshusholdninger 

   Sand, Roald (NILF Rapport;2001-8, Research report, 2001-04)
   Dette er en rapport knyttet til prosjektet «Sparing og investering i landbrukshusholdninger » innenfor det strategiske instituttprogrammet AGROMANAGEMENT. Ett av målene med programmet er å forbedre forståelse av hvordan ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark 

   Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-2, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland 

   Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-1, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...