• Lavutslippsmaterialer i bygg. Barrierer og muligheter 

   Selvig, Eivind; Enlid, Elin; Næss, Asbjørg; Alfredsen, Gry; Gobakken, Lone Ross; Sandland, Knut Magnar (NIBIO Rapport;6(20) 2020, Research report, 2020-04)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av NIBIO og Civitas på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Oppdraget har vært å beskrive status og barrierer for bruk av lavutslippsmaterialer i byggebransjen i dag, samt mulige ...
  • Norges klimagassregnskap for treprodukter og trebruk i fleretasjes bygg – en analyse av trender 

   Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;3(35) 2017, Research report, 2017-03-14)
   Norges klimagassregnskap for treprodukter - Rapportering av klimagassregnskapet til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) inkluderer for Norges del både rapportering under FNs klimakonvensjon og ...
  • Sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder i Norge 

   Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Gjølsjø, Simen; Gobakken, Lone; Bergseng, Even (NIBIO Rapport;4(93) 2018, Research report, 2018-07-04)
   Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som ...
  • Trebasert karbonlagring i bygningsmasse 

   Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Tellnes, Lars Gunnar; Selvig, Eivind (NIBIO rapport;6(148) 2020, Research report, 2020-11)
   Råstoff fra skog er en viktig brikke for det grønne skiftet i Norge. Trebaserte bygningsmaterialer edfører som hovedregel lave utslipp i produksjonen og bidrar dessuten til lagring av karbon i et byggs levetid. Hvis ...