• Vekstreaksjoner etter tynning i lauvskogbestand med forskjellig tetthet 

      Haveraaen, Oddvar; Sandnes, Arne (Forskning fra Skog og landskap;5/07, Research report, 2007-11)
      Det finnes mange upleide lauvtrebestand rundt om i landet, og omfanget er økende. Formålet med dette arbeidet var å se nærmere på hvordan unge og upleide bestand reagerer på tynningsinngrep. Totalt 29 forsøksflater ble ...