• Forenkling av MiS-registreringer i felt ved hjelp av prediksjonsmodeller 

   Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad; Nilsen, Jan Erik (NIBIO Rapport;3(122) 2017, Research report, 2017-11-01)
   I rapporten undersøkes mulighetene for å kunne predikere forekomster av MiS-miljøer basert på enkle landskapsvariabler fra kart. Disse variablene er helning, bonitet, høyde over havet og avstand fra vei. Vi bruker oversikt ...
  • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

   Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
   Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
  • Spredningsøkologi hos skoglevende kryptogamer 

   Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Schei, Fride Høistad (Book, 2012)
   Spredning er en grunnleggende egenskap hos alle levende organismer som gjør det mulig å kolonisere nye levesteder når de gamle forsvinner. Det har vært uttrykt bekymring for at skoglevende kryptogamer er begrenset av dårlig ...