• Nedbryting av soppmidler i norsk klima 

      Almvik, Marit; Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe; Eklo, Ole Martin; Holten, Roger; Senneset, Gunvor; Wærnhus, Kjell (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
      Feltforsøk i regi av Bioforsk viser at nedbrytingen av soppmidler i norsk jord varierer sterkt med lokalitet og at noen soppmidler kan brytes ned svært langsomt i norsk klima. Trenger vi en forandring i godkjenningsordningen ...