• Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

   Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS;8(3) 2013, Research report, 2013)
   Erteblomstfamilien omfatter viktige jordbruksplanter både til fôr (kløver, luserne) og mat (erter, bønner, linser). Erteplanter eller belgvekster har den unike egenskapen at de ved hjelp av bakterier i knoller på røttene ...
  • Bringebærdyrking i økologisk landbruk 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bærveksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ...
  • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(13) 2007, Research report, 2007)
   Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
  • Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis 

   Koesling, Matthias; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(9) 2007, Others, 2007)
   Det er ikke mulig å se forskjell på økologiske og konvensjonelle egg. Likevel er det stor forskjell på hvordan hønene som har lagt eggene har hatt det. Økologisk fjørfe holdes ikke i bur og har tilgang på uteareal. De kan ...
  • Genetics and welfare in organic poultry production: A discussion on the suitability of available breeds and hybrids 

   Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk rapport;9(10) 2014, Research report, 2014-01-31)
   Organic production of eggs, broilers and turkey is regulated by international and national regulations and differs from conventional production. Breeds and hybrids selected for conventional production are also used in ...
  • Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten beskriver endringer i jord, avlinger og næringsbalanser basert på omfattende registreringer ved Tingvoll gard i perioden fra 1991 til 2013. Garden ble omlagt til økologisk drift i perioden 1987 til 1994. ...
  • Jordbærdyrking i økologisk landbruk 

   Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge. Den økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk ...
  • Kløvertretthet - et problem i økologisk engdyrking? 

   Serikstad, Grete Lene; de Boer, Anne; Magnusson, Christer (Bioforsk rapport;8(89) 2013, Research report, 2013-09-02)
   Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver. Det kan være flere årsaker til kløvertretthet, blant annet angrep av ulike nematoder og råtesopper. Intensiv engdyrking med kløver og bruk av kløver ...
  • Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk rapport;6(108) 2011, Research report, 2011-09-20)
   Kobber er tillatt som plantevernmiddel i økologisk landbruk i EU-forordningen, men er ikke tillatt i økologisk landbruk i Norge. I forbindelse med implementering av ny forordning skal norske myndigheter utarbeide ny forskrift ...
  • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(12) 2007, Research report, 2007)
   I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
  • Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Økologisk landbruk er et landbruk uten bruk av kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske plantevernmidler. For å lykkes med økologisk drift må man imidlertid gjøre mye mer enn å kutte ut bruk av slike innsatsmidler. Det er helt ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Gulrot konkurrerer dårlig mot ugras første halvdel av sesongen og god avling og kvalitet krever at dyrkeren er på rett sted til rett tid med ulike tiltak. Forebyggende tiltak som vekstskifte og god jordkultur er viktig for ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Mange skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling av kålvekster. Skadeomfanget av de ulike skadegjørerne varierer mellom de ulike kålvekstene, ut fra hva som er matnyttig del av planten og lengden på vekstperioden. Økologisk ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for løkvekster. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak for å redusere skadeomfanget av disse. Et gjennomtenkt ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for ulike salattyper. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak. Et godt vekstskifte, god jordkultur og dyrking ...
  • Vestlandsjordbruket - tilpasning til klima og landbruk i endring 

   Serikstad, Grete Lene; Jørgensrud, Årolilja S. (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Rasjonaliseringsprosesser i landbruket påvirker bøndenes sårbarhet og evne til å tilpasse seg klimaendringer i dag og i fremtiden. Landbruket i Rauma kommune ble brukt som eksempel i en analyse av forholdet mellom ...
  • Økologisk gulrot – sprø vitaminbombe! 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(7) 2007, Research report, 2007)
   Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade ...
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Økologisk landbruk - driftsformens spydspissfunksjion til det norske landbruket 

   Solemdal, Liv; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten viser ved eksempler hvordan økologisk landbruk kan ha påvirket landbruket generelt, både når det gjelder ordninger/regelverk og praktisk landbruksdrift innenfor temaene dyrevelferd, sprøytemidler og gjødsling, ...
  • Økologisk landbruk og biologisk mangfold 

   Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(17) 2007, Research report, 2007)
   Bruk og utforming av jordbrukslandskapet påvirker det biologiske mangfoldet. Driftsformen har betydning for planter, dyr og fugler, både direkte og indirekte. Bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og lettløselig ...