• ØKOLOGISK LANDBRUK Produksjon og bruk av eget såkorn 

      Frøseth, Randi Berland; Løes, Anne-Kristin; Silja Valand; Guro Brodal (NIBIO-pop;8(17) 2022, Journal article, 2022-05)
      Godt såkorn er en forutsetning for en vellykket kornproduksjon. Såkorn bør ha høy spireevne, være friskt, og ha minst mulig innblanding av annet frø. Rensing og kvalitetstesting er viktig for å oppnå dette, men grunnlaget ...