• Botaniske registreringer på to gamle kulturmarker i Lomsdal-Visten nasjonalpark - Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;8(12) 2013, Research report, 2013-01-25)
   Bioforsk Nord Tjøtta har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland v/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre kartlagt botanisk artsforekomst ved Fjellgården i Skjørlegda, Vefsn kommune og Strompdalsgården, Brønnøy kommune. Arter ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Holsmoa og Holsøya, Vestvågøy kommune 

   Bär, Annette; Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;7(150) 2012, Research report, 2012-11-30)
   Denne skjøtselsplan presenterer kystlyngheier på Holsmoa og Holsøya på oppdrag fra beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Nordsolvær, Lurøy kommune, Nordland 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Bär, Annette; Dyrhaug, Marit (Bioforsk rapport;7(151) 2012, Research report, 2012-11-29)
   Denne skjøtselsplanen presenterer verdifulle kystlyngheier på Nordsolvær på oppdrag fra beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei og slåttemark – Dyrøya, Buøya, Grytøya og Sauøya, Lurøy kommune, Nordland fylke 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas; Bär, Annette; Dyrhaug, Marit (Bioforsk rapport;7(133) 2012, Research report, 2012-10-26)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlyngheier på Dyrøya, Buøya, Grytøya og Sauøya, samt slåttemark på Dyrøya, alle i Lurøy kommune, på oppdrag fra grunneier/beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Reløya, Lurøy kommune, Nordland 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas; Marit, Dyrhaug; Bär, Annette (Bioforsk rapport;7(155) 2012, Research report, 2012-11-28)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlynghei på Reløya på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler tiltak for ...
  • Skjøtselsplan for kystlynghei – Spjutøya, Lurøy kommune, Nordland fylke 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Bär, Annette (Bioforsk rapport;7(156) 2012, Research report, 2012-11-29)
   Denne skjøtselsplanen presenterer kystlyngheier på Spjutøya på oppdrag fra beitebruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til kystlyngheiene. Planen anbefaler tiltak ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark – Kvanndalen gård, Rana kommune, Nordland fylke 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Bär, Annette (Bioforsk rapport;7(132) 2012, Research report, 2012-10-26)
   Denne skjøtselsplan presenterer slåttemarka på Kvanndalen gård på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarka, samt tidligere arealbruk ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark - Omnøya, Vega kommune, Nordland 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;7(159) 2012, Research report, 2012-11-29)
   Denne skjøtselsplan presenterer slåttemarka på Omnøya på oppdrag fra grunneier/bruker og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarka, samt tidligere arealbruk ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark - Skogsholmen, Vega kommune, Nordland fylke 

   Carlsen, Thomas; Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia (Bioforsk rapport;7(160) 2012, Research report, 2012-11-30)
   Denne skjøtselsplan presenterer verdifulle lokaliteter i henhold til DNs håndbok 13 (2006) på øya Skogsholmen og utmarksøyer tilknyttet hovedøya på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på ...
  • Skjøtselsplan for slåttemark - Store Emårsøya, Vega kommune, Nordland fylke 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;7(158) 2012, Research report, 2012-11-29)
   Denne skjøtselsplanen presenterer slåttemarka på Store Emårsøya på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på kartlegging av vegetasjon knyttet til slåttemarka, samt tidligere arealbruk ...
  • Sviplan for Holandsosen – plan for lyngsviing i Holandsosen naturreservat, Vega kommune 

   Sjøskog Kvalvik, Maja Sofia; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (Bioforsk rapport;7(185) 2012, Research report, 2012-12-18)
   Holandsosen naturreservat ble befart i juni 2012 for å gjøre en vurdering av områder som har behov for og er egnet for lyngsviing. Svibare områder er avgrenset på kart og beskrevet i sviplanen. Planen presenterer også ...