• Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2019 og vurdering av resistensrisiko. 

      Johansen, Nina S; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Skårn, Magne Nordang; Stensvand, Arne; Tørresen, Kirsten; Antzée-Hyllseth, Henrik; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Wærnhus, Kjell (NIBIO-rapport;6(159) 2020, Research report, 2020-12)
      Resistens mot kjemiske plantevernmidler hos skadedyr, plantepatogene sopper og ugras er et alvorlig problem i flere matkulturer. Resistens oppstår som følge av for hyppig og ensidig bruk av plantevernmidler med samme ...