• Økt verdiskaping i reinkjøttbransjen 

      Kjuus, Johanne; Svennerud, Mads; Skøyen, Silje; Bergset, Nils Øyvind; Borgen, Svein Ole (NILF Rapport;2006-2, Research report, 2006-05)
      Reindriftsnæringen i Norge er en av de viktigste bærerne av samisk kultur og identitet, og har en stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Reindriftsbransjen ...