• Bar av edelgranarter til dekorasjon og kransebinding 

   Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;05/11, Others, 2011)
   Langsiktige klippeforsøk ved Skog og landskap viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Alle treslagene har imidlertid ...
  • Barkvalitet i nobeledelgran 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
   For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
  • Er gran frå nordlege strok og frå høgtliggjande skog eigna til juletredyrking i låglandet i Sør-Noreg? 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;02/2006, Research report, 2006-12)
   I denne rapporten er det vist og drøfta resultat frå ein serie proveniensforsøk med vanleg gran i Sør-Noreg. Formålet med undersøkinga var å prøve om granproveniensar frå Trøndelag og Nordland og høgt over havet på Austlandet ...
  • Fjelledelgran - et lovende juletre i Norge 

   Skage, Jan-Ole; Stavrum, Tormod (Glimt fra skogforskningen;10/02, Others, 2002)
  • Fjelledelgran – viktig med norsk foredlet frø til juletrær 

   Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Johnskås, Odd Ragnar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/09, Research report, 2009)
   Det plantes årlig om lag 60 millioner juletrær av edelgran i Europa, hvorav hovedtyngden er av arten nordmannsedelgran. De siste årene har forskere i Europa og Nord-Amerika vurdert juletrepotensialet til et stort antall ...
  • Fraseredelgran - nytt lovende juletre i Norge 

   Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;04/07, Others, 2007)
  • Hvorfor noen juletrær er grønne og andre blå 

   Østgård, Åge; Myking, Tor; Skage, Jan-Ole; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11-2003, Others, 2003)
   For dere som snart skal handle juletre kan det være interessant å studere fargevariasjonene hos trærne. Ulike arter innen slektene furu, gran og edelgran har store fargeforskjeller, fra helt blått og sølvaktig grått til ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Drogseth og Romedal frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i eit avkomforsøk med 179 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Huse og Møystad frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;6/01, Research report, 2001-11)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i to avkomforsøk med 110 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...
  • Juletrekvalitetar etter open blomstring i granskog på Austlandet 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;3/02, Research report, 2002-06)
   Denne rapporten gjev resultat i tre avkomforsøk med vanleg gran etter open pollinering i skog. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval av avlstre til produksjon ...
  • Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå to avkomforsøk med vanleg gran etter fri pollinering i frøplantasjar. Formålet med undersøkinga var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval av eigna materiale ...
  • Juletrekvalitetar i edelgran frå Europa, Asia og Nord-Amerika 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;2/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten omtalar tre forsøksseriar med dei europeiske treslaga; vanleg edelgran, nordmannsedelgran, tyrkisk edelgran og trojansk edelgran, dei asiatiske treslaga; koreaedelgran, japanedelgran og mandsjuriaedelgran, ...
  • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
   Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
  • Juletrekvaliteter etter kontrollerte krysninger med gran fra Stange frøplantasje 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;10/00, Research report, 2000-08)
   Denne rapporten behandler resultater fra registreringer i to forsøk med 100 kontrollerte parkrysninger av vanlig gran, der formålet var å studere overlevelse, vekst og kvalitet for å gi grunnlag for utvalg av familier til ...
  • Juletrær – en næring med eksportpotensial 

   Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/08, Others, 2008)
   Eksporten av juletrær fra Norge er økende, fra ca 3 000 trær i 2006 til ca 70 000 trær i 2008. Tyskland, England, Nederland, Frankrike og Sverige er viktige nye markeder. I dag er det et underskudd av edelgran på det ...
  • Nåledryss og holdbarhet av juletrær 

   Skage, Jan-Ole; Engevik, Annhild; Skåtøy, Berit Skoglund; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11/04, Others, 2004)
   Juletreet skal først og fremst være til fryd for øyet, men juletrær som drysser, tørker ut eller taper glans og farge har vi liten glede av. Nåledryss er gjerne hovedårsaken til at juletreet kastes ut - før jula er omme.
  • Nobeledelgran - vakkert bar til pryd 

   Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra skogforskningen;11/05, Others, 2005)
  • Postharvest needle retention in Norway spruce Christmas trees 

   Pettersson, Martin; Talgø, Venche; Johnskås, Odd Ragnar; Skage, Jan-Ole; Torp, Torfinn; Fløistad, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-22)
   Norway spruce (Picea abies) is a widely used Christmas tree species in the Nordic countries. Postharvest needle retention is an important characteristic for Christmas trees and compared to many fir (Abies) species, Norway ...
  • Pyntebar av edelgran til juledekorasjoner og gravpynt 

   Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Glimt fra Skog og landskap;01/12, Others, 2012)
  • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

   Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...