• Skogsmaskinentreprenører 1/5 – Maskinvalg i skogsdrift 

   Belbo, Helmer; Vennesland, Birger; Skagestad, Eva (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Gjennom vår kontakt med skogs-entreprenører får vi en del inntrykk av trender og utvikling i bransjen.
  • Skogsmaskinentreprenører 2/5 – Finansiering 

   Vennesland, Birger; Belbo, Helmer; Skagestad, Eva (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Skogsentreprenører kan ha mye å hente på å være bevisst ved valg av finans-ieringsløsninger i egen bedrift. I dette faktaarket drøftes juridiske, praktiske og økonomiske forhold rundt leasing, banklån og andre faktorer som ...
  • Skogsmaskinentreprenører 3/5 – Ledelse 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger; Nybakk, Erlend (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Flere entreprenører i vår studie erkjener at de selv kan bli bedre når det gjelder ledelse og kommunikasjon. Men hva er god ledelse? Og hvordan bli en bedre leder? Vi vil trekke frem noen områder undersøkelsen viser at det ...
  • Skogsmaskinentreprenører 4/5 – Arbeidsmiljø og HMS 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger (Journal article, 2015)
   I vår næring med mye alenearbeid, håndtering av store maskiner og farlige arbeidsoperasjoner, er arbeidsmiljø, risikovurdering og sikkerhet noe de fleste tar på alvor. Og det er jo nettopp dette som er helse, miljø og ...
  • Skogsmaskinentreprenører 5/5 – Budsjett 

   Skagestad, Eva; Vennesland, Birger (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   I en kartlegging blant 50 av 250 kjente skogsmaskinentreprenører i 2011 fant Skogkurs at bare 1 av 5 bedrifter opererte med budsjetter. Omtrent samme andel fikk vi bekreftet i en dybdeundersøkelse i 2013. Dette betyr ikke ...