• Evaluation of the surfactant Aqueduct® for recovery of turfgrass quality on a severely waterrepellent golf green 

   Aamlid, Trygve; Espevig, Tatsiana; Pettersen, Trond; Skar, Siv; Kvalbein, Agnar (Bioforsk rapport;3(148) 2008, Research report, 2008-11-28)
   This research has demonstrated the ability of the surfactant Aqueduct® to increase soil water content and restore turfgrass quality on severely to extremely water-repellent golf greens with severe drought symptoms.
  • Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning. 

   Skar, Siv; Hykkerud, Anne Linn; Helgesen, Hilde (NIBIO Rapport;5 (61) 2019, Research report, 2019-07)
   Kuldetolerante grønnsaker er planter som har utviklet beskyttelse av vekstpunktet mot kulde og frost. Selv med noen frostnetter er, fortsetter disse plantene å vokse når temperatur og lys om dagen, tillater det. Det gir ...
  • Tomater for økologisk dyrking 

   Skar, Siv; Van Leeuwen, Geo; Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;7(172) 2012, Research report, 2013-02-26)
   Det er gjennomført utprøving av økologiske tomatsorter for friland og veksthus under norske forhold. Prosjektet har samlet inn erfaringer med dyrkingen og registrert avling, samt gjennomført smaks- og lagringstest. Dyrking ...