• Verdiskaping og sysselsetting i Hedmarksjordbruket 

   Lien, Gudbrand; Skarsem, Knut; Ørbeck, Morten; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2004-10, Research report, 2004-03)
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Sør-Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav; Skarsem, Knut (NILF Notat;2005-12, Research report, 2005-11)
   Siktemålet med dette notatet har vært å vise jordbrukets bidrag til verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Sør-Trøndelag fylke. I den sammenhengen har det også vært viktig å vise sårbarheten for endringer i ...