• Vilkår og tiltak for å oppretthalde stølsdrift i og utanfor verneområde 

      Skarstad, Håkon Johs.; Daugstad, Kristin; Lunnan, Tor; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;3(174) 2008, Research report, 2008-12-20)
      Stølsdrifta er i sterk endring, frå svært sterk bruk på av skog og beite tidlegare, til svak utnytting i dag. I samband med utviding av Ormtjernkampen Nasjonalpark er det aktuelt å verne eit større stølsdriftområde for å ...