• Beiting og stell av kristtorn gir friskare planter og betre utbyte 

   Talgø, Venche; Razzaghian, Jafar; Slørstad, Trude; Klemsdal, Sonja S.; Pundsnes, Terje; Stensvand, Arne (www.skogoglandskap.no;, Others, 2009)
  • Kreftsopp gir store skadar på koloradoedelgran 

   Talgø, Venche; Slørstad, Trude; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(19) 2008, Research report, 2008)
   I vekstsesongen 2008 vart det observert store skadar på koloradoedelgran (Abies concolor) på både Aust- og Vestlandet. Frå kreftsår på skadde tre vart det funne ein sopp med kjenneteikn som tyda på at det var Nectria ...
  • Ny soppsjukdom øydelegg buksbom 

   Talgø, Venche; Fløistad, Erling; Ørstad, Kari; Slørstad, Trude; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;5(19) 2010, Research report, 2010)
   I august 2010 vart det stadfesta store skadar av soppen Cylindrocladium buxicola på buksbom (Buxus sempervi¬rens) i ein privathage i Oslo, og i september vart han funnen i Rogaland. I kjølvatnet av dette fann vi C. buxicola ...
  • Soppen som ein meiner fører til askeskotsjuke i store delar av Europa er no funnen i Østfold 

   Talgø, Venche; Slørstad, Trude; Sletten, Arild; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(20) 2008, Research report, 2008)
   Gjennom prosjektet ”Planter for norsk klima”, der ein av aktivitetane er å fylgja skadebilete på buskar og tre i grøntanlegg, fann vi alt i 2006 tydelege visnesymptom på ask (Fraxinus excelsior). I slutten av april 2008 ...