• Aksjon pærebrann 2019 Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann. Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO 

   Melbøe, Nils S.; Sletten, Arild; Talgø, Venche; Perminow, Juliana; Skog, Tor-Einar (NIBIO Rapport;6(62) 2020, Research report, 2020-04)
   ” Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). ...
  • Aksjon pærebrann 2020 Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann. Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO 

   Melbøe, Nils S.; Sletten, Arild; Talgø, Venche; Perminow, Juliana; Skog, Tor-Einar (NIBIO-rapport;7(31) 2021, Research report, 2021-03)
   ”Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse). ...
  • Bakteriekreft funnet på hestekastanje i Norge 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Sletten, Arild; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;5(23) 2010, Research report, 2010)
   I juli 2010 ble bakteriekreft funnet på hestekastanje (Aesculus hippocastanum) i Rogaland. Sykdommen skyldes Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bakterien er påvist på hestekastanje i en rekke Europeiske land. Angrep fører ...
  • Fakta om pærebrann 

   Sletten, Arild (Grønn kunnskap e;7(113) 2003, Research report, 2003)
   Bakterien Erwinia amylovora er årsak til sykdommen pærebrann, (på engelsk "fireblight", dansk "ildsot", svensk "päronpest"). Det er en av de mest skadelige sykdommer på eple og pære sett i verdenssammenheng. Den har vært ...
  • Fire blight in Norway - An assessment of the plant health risk for the plant disease fire blight in Norway 

   Sletten, Arild; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;2(13) 2007, Research report, 2007-01-24)
  • Jordbærsvartflekk 

   Stensvand, Arne; Sletten, Arild (Grønn kunnskap e;7(108) 2003, Research report, 2003)
   Jordbærsvartflekk er en farlig sykdom på jordbær. Den er forårsaket av soppen Colletotrichum acutatum. Angrep av sykdommen viser seg ved først brune, senere mere svarte, noe nedsenkede runde flekker på bærene. Etter hvert ...
  • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær 2013 

   Sletten, Arild; Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
  • Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2013 

   Perminow, Juliana; Sletten, Arild; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...
  • Pærebrann påvist i kommersiell fruktdyrking i Rogaland 

   Perminow, Juliana; Melbøe, Nils S.; Hansne, Vilde Wiig; Sletten, Arild; Talgø, Venche (NIBIO-Pop;6(32) 2020, Journal article, 2020-08)
   Plantesjukdommen pærebrann har blitt funnet i epletrær i en nyetablert frukthage i Strand kom-mune, Rogaland. Frukttrærne ble importert fra Nederland og plantet i 2019 og 2020. Importen kan ikke helt utelukkes som ...
  • Soppen som ein meiner fører til askeskotsjuke i store delar av Europa er no funnen i Østfold 

   Talgø, Venche; Slørstad, Trude; Sletten, Arild; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(20) 2008, Research report, 2008)
   Gjennom prosjektet ”Planter for norsk klima”, der ein av aktivitetane er å fylgja skadebilete på buskar og tre i grøntanlegg, fann vi alt i 2006 tydelege visnesymptom på ask (Fraxinus excelsior). I slutten av april 2008 ...
  • Store skadar på poppel 

   Talgø, Venche; Sletten, Arild; Gjærum, Halvor B.; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;4(2) 2009, Research report, 2009)
   I vekstsesongen 2007 kom det inn fleire rapportar frå Oslo og omegn om poppel (Populus spp.) med visne blad og greiner. Gjennom prosjektet ”Planter for norsk klima” undersøkte vi i 2008 poppel frå fleire lokalitetar på ...