• Grunnlag for Verdsetting av Innmark Bruk av plante-, klima- og jorddata ved verdsetting av innmark 

   de Wit, Heleen A.; Rafoss, Trond; Arnoldussen, Arnold; Skjelvåg, Arne Oddvar; Åssveen, Mauritz; Solbakken, Eivind; Klaveness, Mikal (NIJOS-rapport;4-04, Research report, 2004-02-09)
   Potensiell planteproduksjon er avhengig av jord- og værfaktorer. Jordskifteretten vil bruke disse data som grunnlag for verdsetting av jordbruksarealer. Basert på eksisterende data om planteproduksjon, vær og jordsmonn ble ...
  • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
   I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
  • Jorda i Nord-Fron Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind (NIBIO POP;3(23) 2017, Journal article, 2017)
   Høye fjell og dype daler preger landskapet i Nord-Fron. Dette kontrastfylte landskapet har formet jordsmonnet. Det er store forskjeller mellom jorda på elveslettene og oppe i seterområdene. Dette faktaarket tar deg med på ...
  • Jorda i Sunndal Jordsmonnets egenskaper 

   Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar (NIBIO POP;5(22) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sunndal kommune ligger på indre Nordmøre og er den største kommunen i Møre og Romsdal fylke. Jordbruksareal i drift utgjorde 20 408 dekar i 2017. Det er 1,2 prosent av kommunens landareal. Eng til slått og beite er den ...
  • Jordsmonn på dyrka mark i Østfold. Klassifikasjon, egenskaper og utbredelser 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor (Dokument fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008-04)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse og klassifikasjon av jordsmonnet på dyrka mark i Østfold 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Sperstad, Ragnhild (Book, 2008-11)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonnkartlegging på Tjøtta. Alstahaug kommune 

   Solbakken, Eivind (Jordsmonnrapport;15/87, Research report, 1987)
   Denne rapporten omhandler jordsmonnkartlegging på Statens forskingsstasjon Tjøtta, Alstahug kommune i Nordland. Kartleggingen kom i stand etter forespørsel fra Statens forskingsstasjoner i landbruk, og Jordregisterinstituttet ...
  • Kartlegging av dyrkingsjord på Haslemoen i Våler kommune, Hedmark 

   Solbakken, Eivind (NIBIO Rapport;2(89)2016, Research report, 2016-06-29)
   Denne rapporten presenterer resultater fra jordsmonnkartlegging av potensiell dyrkingsjord i to delområder på Haslemoen. Kartlagt areal utgjør til sammen 3390 daa. Jorda i område 0-5 domineres av jordsmonn som tilhører ...
  • Klassifikasjonssystem for jordsmonn i Norge - Feltguide basert på WRB 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (NIJOS dokument;6/03, Research report, 2003-03)
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2008, Others, 2008)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2006, og de fleste nye seriene som ble definert i 2007. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2005, og de fleste nye seriene som ble definert i 2006. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Plantevernmidler - tabeller for utlekkingsrisiko til bruk ved planlegging av sprøyting 

   Holten, Roger; Bolli, Randi; Solbakken, Eivind; Anstensrud, Trond Christen; Bovim, Svein; Larsen, Kåre Oskar; Eklo, Ole Martin (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Bønder i Norge mangler gode verktøy for å kunne vurdere om plantevernmidlene de kan bruke, vil kunne lekke til grunnvann under deres jord- og klimaforhold i deres region. I dette prosjektet er det søkt å lage brukervennlige ...
  • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

   Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
   Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
  • Utvikling av kart over organisk karbon i jord Norge. Forprosjekt 

   Svendgård-Stokke, Siri; Ulfeng, Hege; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Solbakken, Eivind; Søgaard, Gunnhild; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(59) 2019, Research report, 2019-03)
   Denne rapporten skal gi grunnlag for å vurdere en eventuell leveranse av et kart som viser organisk karbon i norsk jordsmonn til FAO. Rapporten redegjør for bestillingen fra FAO, inkludert FAOs beskrivelse av formål og ...
  • Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Solbakken, Eivind; Seehusen, Till (NIBIO Rapport;3(108) 2017, Research report, 2017-12-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart ...