• Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Solbu, Erik Blystad; Sickel, Hanne; Vesterbukt, Per; Bär, Annette (NIBIO Rapport;5(163) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne pilotstudien er gjennomført på oppdrag av Miljødirektoratet. Formålet har vært å teste ut og videreutvikle en overvåkningsmetodikk for semi-naturlig eng som ble publisert av NIBIO i 2017. Det var ønskelig at metodikken ...
  • Contrasting patterns of density-dependent selection at different life stages can create more than one fast–slow axis of life-history variation 

   Wright, Jonathan; Solbu, Erik Blystad; Engen, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-01)
   There has been much recent research interest in the existence of a major axis of life‐history variation along a fast–slow continuum within almost all major taxonomic groups. Eco‐evolutionary models of density‐dependent ...
  • Model-based ordination for species with unequal niche widths 

   van der Veen, Bert; Hui, Francis K. C.; Hovstad, Knut Anders; Solbu, Erik Blystad; OHara, Robert Brian (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-25)
   1. It is common practice for ecologists to examine species niches in the study of community composition. The response curve of a species in the fundamental niche is usually assumed to be quadratic. The centre of a quadratic ...
  • Modellering av utbredelse og gjengroing av kystlynghei i Norge 

   Solbu, Erik Blystad; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-rapport;6(168) 2020, Research report, 2020-12)
   Kystlynghei er en truet naturtype men det finnes ingen presise arealtall for verken utbredelse eller gjengroing av kystlynghei som fremdeles finnes. I dette prosjektet har vi derfor modellert utbredelse og gjengroing av ...
  • Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder 

   Bär, Annette; Albertsen, Elena; Bele, Bolette; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve; Jakobsson, Simon; Solbu, Erik Blystad; Thorvaldsen, Pål; Vesterbukt, Per; Wehn, Sølvi; Johansen, Line (NIBIO-rapport;7(7) 2021, Research report, 2021-01)
   Det er utviklet en metode for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge (ASO). ASO er tilpasset Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) slik at den kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk ...