• Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997 

   Støen, Ole-Gunnar; Eriksen, Rune; Nellemann, Christian (NIJOS-rapport;5/98, Research report, 1998-03-06)
   Til sammen 40 overvåkingsflater med over 370 gran- og furutrær fra 4 tilfeldig valgte observatører ble kontrollert i forbindelse med feltregistreringene i 1997. Avvikene mellom observatører og kontrollør var større for ...
  • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-97 - statistikk 

   Støen, Ole-Gunnar; Nellemann, Christian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;1/98, Research report, 1997-01-15)
   Årlige registreringer av kronetetthet og kronemisfarging har vært foretatt på mer enn 9.000 bar- og lauvtrær fordelt på ca. 900 flater i et 9x9 km nett siden 1989. Det har vært en jevn negativ utvikling i kronetetthet for ...
  • Vurdering av FKT-ordningen 

   Hansen, Inger; Strand, Geir-Harald; Krange, Olve; Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kårstad, Signe; Eilertsen, Svein; Winje, Erlend; Austmo, Lars Bendik; Skogen, Ketil; Lindhjem, Henrik (NIBIO-rapport;6(130) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en ...