• Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2017 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten (NIBIO Rapport;4(94) 2018, Research report, 2018-06-29)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Catchment Hydrology during Winter and Spring and the Link to Soil Erosion: A Case Study in Norway 

   Starkloff, Torsten; Hessel, Rudi; Stolte, Jannes; Ritsema, Coen J (Journal article, 2017-02-23)
   In the Nordic countries, soil erosion rates in winter and early spring can exceed those at other times of the year. In particular, snowmelt, combined with rain and soil frost, leads to severe soil erosion, even, e.g., in ...
  • Combining FDR and ERT for monitoring soil moisture and temperature patterns in undulating terrain in south-eastern Norway 

   Krzeminska, Dominika; Bloem, Esther; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-21)
   The occurrence of freeze–thaw cycles modifies water infiltration processes and surface runoff generation. Related processes are complex and are not yet fully investigated at field scale. While local weather conditions and ...
  • Flomtiltak i landbruksområder 

   Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
   Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2016–2017 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Kværnø, Sigrun; Eklo, Ole Martin; Tveiti, Geir (NIBIO RAPPORT;3(148) 2017, Research report, 2017-12-13)
   Redusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for ...
  • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2017–2018 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

   Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Eklo, Ole Martin; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;5(26) 2019, Research report, 2019-02)
   Redusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for ...
  • Lokal tiltaksplan for Rakkestadelva 

   Starkloff, Torsten; Bechmann, Marianne; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;4(145) 2018, Research report, 2018-12-17)
   I denne rapporten er det fremstilt resultater fra beregninger av erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i nedbørfeltet til Rakkestadelva. I tillegg er det laget et kart som kan brukes som utgangspunkt for å vurdere ...
  • Synergier mellom tiltak for vannmiljø, klimatilpasning og klimagassutslipp. 

   Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;5(55) 2019, Research report, 2019-07)
   Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte ...