• Harlekinmarihøne -Harmonia axyridis 

   Staverløkk, Arnstein; Sæthre, May (Bioforsk TEMA;3(7) 2008, Research report, 2008)
   En invaderende marihøne er på god vei til å etablere seg i Norge. Fra å være observert som tilfeldig blindpassasjer på importplanter i 2006 er harlekinmarihøna (Harmonia axyridis) nå funnet overvintrende på fire lokaliteter ...
  • Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland 

   Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Hassel, Kristian; Kallioniemi, Eveliina; Staverløkk, Arnstein; Pedersen, Bård; Wehn, Sølvi (NIBIO Rapport;5(84) 2019, Research report, 2019-10)
   Formålet med Naturindeks for Norge er å gi en kortfattet beskrivelse av endringer og trender for biologisk mangfold. Naturindeksen for de ulike hovedøkosystemene ble i 2015 beregnet for hele landet samlet og for 5 landsdeler. ...
  • Stowaways in imported horticultural plants: alien and invasive species - assessing their bioclimatic potential in Norway 

   Staverløkk, Arnstein; Sæthre, May (Bioforsk rapport;2(66) 2007, Research report, 2007-08-15)
   Dispersal of alien species, plant pests and other organisms through trade with living plants and plant parts increases with globalisation. Every year a significant amount of horticultural plants for use in urban landscapes ...