• Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring 

   Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha; Lindås, Anitra (Bioforsk FOKUS;6(8) 2011, Book, 2011)
  • Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten beskriver endringer i jord, avlinger og næringsbalanser basert på omfattende registreringer ved Tingvoll gard i perioden fra 1991 til 2013. Garden ble omlagt til økologisk drift i perioden 1987 til 1994. ...
  • Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr 

   Olberg, Ellen Kristine; Strøm, Turid; Rogneby, Thor Johannes; Abrahamsen, Unni; Eltun, Ragnar (Grønn kunnskap e;9(104) 2005, Research report, 2005)
   Det er skrevet en rapport om dyrking og bruk av proteinråvarer i økologisk landbruk. Proteinvekster som erter, lupin, åkerbønne og rybs/raps er aktuelle fôrmidler både til drøvtyggere, fjørfe og gris. Proteinbehovet til ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon - langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten omhandler den økologiske mjølkeproduksjonen på Tingvoll gard. Tingvoll gard ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre og eies av Norsk senter for økologisk landbruk. Hele gården ble godkjent for økologisk drift i ...
  • Økologisk sauehald - kort innføring 

   Ebbesvik, Martha; Grøva, Lise; Strøm, Turid (Bioforsk FOKUS, Research report, 2012)
  • Økologisk selvrekrutterende storfekjøttproduksjon − kort innføring 

   Strøm, Turid; Ringdal, Grethe; Nafstad, Ola; Stokke, Tore; Svendsen, Asgeir (Bioforsk FOKUS;7(5) 2012, Book, 2012)
   I økologisk landbruk er det et mål at drifta skal basere seg mest mulig på gårdens egne, lokale og fornybare ressurser. Fôret dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. I husdyrholdet skal det legges ...