• Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO RAPPORT;4(14) 2018, Research report, 2018-02-09)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Frøoverførte soppar på gran 

   Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
   Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
  • Global og nasjonal handel med prydplanter - effektiv spredningsvei for planteødeleggende mikroorganismer og nematoder 

   Talgø, Venche; Magnusson, Christer; Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Perminow, Juliana; Herrero, Maria; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Tidligere kartlegging har vist at importlaster av plantemateriale kan inneholde mange fremmede plantearter og skadedyr, men vi vet svært lite om mikroorganismene og nematodene, blindpassasjerene som ikke kan ses med det ...
  • Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (Research report, 2015)
  • Phytophthora spp. - en trussel mot blåbær i Skandinavia? 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Sundbye, Anette; Brurberg, May Bente; Kitchingman, Louisa; Telfer, Kari H.; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;8(4) 2013, Research report, 2013)
   På vestkysten av England gjør flere Phytophthora-arter alvorlig skade på blåbær (Vaccinium myrtillus); P. kernoviae, P. pseudosyringae og P. ramorum. De to sistnevnte artene er også funnet på blåbær i Norge. Selv om det ...
  • Phytophthora-arter gjør alvorlig skade på planter i grøntanlegg og naturområder i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Ørstad, Kari; Talgø, Venche (NIBIO POP;2(23) 2016, Others, 2016-08)
   De siste ti årene er det i Norge, som i mange andre land, observert store skader på trær og andre planter både i grøntanlegg og naturområder etter angrep av planteskadegjørere innen slekten Phytophthora. Spredningen og ...
  • Phytopthora alni forårsaker sjukdom på or (Alnus spp) i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Herrero, Maria; Couanon, Willy; Stensvand, Arne; Børja, Isabella; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;7(12) 2012, Research report, 2012)
   Tidlig på våren i 2012 ble det observert døde og døende trær av gråor i vannkanten langs Årungen i Ås kommune (Akershus). På stammene var det tjærefargede flekker, et symptom som gjerne forbindes med angrep av plantepa¬togene ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2018 

   Johansen, Nina S; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;5(25) 2019, Research report, 2019-05)
   For å følge opp mistanke om og tidligere påvisninger av plantevernmiddelresistens, ble følsomheten for plantevernmidler undersøkt i 2018 hos: (1) glansbiller i seks felt med oljevekster i Akershus og Østfold, (2) ...
  • Resistens mot soppmidler hos Botrytis – årsaken til gråskimmel i jordbær. Status for resistenssituasjonen i jordbærfelt i Agder 

   Strømeng, Gunn; Stensvand, Arne (NIBIO Rapport;3(61) 2017, Research report, 2017-03-31)
   På grunn av uventa avlingssvikt i jordbær forårsaket av gråskimmel på Sørlandet i 2016, ble det tatt ut prøver fra 20 jordbærfelt i Agder etter høsting for å undersøke mulig resistensforekomst hos gråskimmelsoppen mot ...
  • Sluttrapport for prosjektet "Phytophthora trugar norsk bøk (Fagus sylvatica)" 

   Talgø, Venche; Telfer, Kari H.; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Strømeng, Gunn (Bioforsk rapport;8(28) 2013, Research report, 2012-02-14)
   I 2012 vart det gjennomført ei grundig kartlegging av Phythophthora-symptom i bøkeskogen i Larvik. I alt 49 tre hadde då tydeleg skade. Fleire andrelokalitetar i Sør-Noreg har også Phytophthora-infisert bøk. Under kartlegginga ...