• Evaluering av forebyggende og konfliktdempende tiltak i sauenæringa i Nordland 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Inger; Sund, Håkon (Bioforsk rapport;5(176) 2010, Research report, 2011-01-28)
   Denne rapporten gir en gjennomgang av ulike forebyggende og konfliktdempende tiltak som har blitt finansiert av Fylkesmannen i Nordland i perioden 2000-2009. Det er tatt utgangspunkt i saksdokumenter hos Fylkesmannen, samt ...
  • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

   Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
   I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...