• Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av enghumleblom 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
   Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
  • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
   Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
  • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
   Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
  • Frøavl av hanekam 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Frøavl av rundbelg 

   Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
   Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn
  • Frøavlsegenskaper hos norske plensorter av rødsvingel 

   Havstad, Lars T.; Amdahl, Helga; Susort, Åge; Sundsdal, Kristine; Knudsen, Geir (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • N-gjødsling og vekstregulering av Linda og Lystig rødsvingelfrøeng 

   Havstad, Lars T.; Øverland, John Ingar; Susort, Åge; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Langmyr, Olav (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Skjøtselsplan for Spornes, Raet nasjonalpark, Arendal kommune, Aust-Agder 

   Svalheim, Ellen; Kjølberg Knutsen, Geir; Sundsdal, Kristine (NIBIO rapport;6(36) 2020, Research report, 2020-03)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Spornes i Raet nasjonalpark, Arendal kommune er utført på oppdrag fra Raet nasjonalparkstyre. Innen skjøtselsplanområdet er det pr mars 2020 totalt registrert 4 rødlista karplanter, en ...
  • Store doser Trimaxx og tidlig forsommerslått i frøeng av Gandalf rødkløver 

   Havstad, Lars T.; Gunnarstorp, Trond; Susort, Åge; Steensohn, Anne; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Virkning av ugrasmidlene Hussar Plus og Pixxaro EC ved gjenlegg av bladfaks, sauesvingel, rødsvingel og engkvein. Resultater fra gjenleggsåret 

   Havstad, Lars T.; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Steensohn, Anne; Hetland, Ove; Susort, Åge (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)