• Arbeidsforbruk, frøavling og frøkvalitet ved ulike metoder for utvasking av frø fra svartsurbær (Aronia melanocarpa) 

   Havstad, Lars T.; Knudsen, Geir; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Vitsø, Tonje; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Høsten/vinteren 2022-2023 ble det utført et forsøk på NIBIO Landvik med ulike metoder for utvasking av frø fra bær av svartsurbær (Aronia melanocarpa), samt hvordan disse behandlingene påvirker frøets spireevne. Metodene ...
  • Bekjemping av kvitaks i eldre frøeng av rødsvingel, engrapp og engkvein 

   Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar; Knudsen, Geir; Sæland, Jon; Susort, Åge; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Frøavl av blåklokke 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
   Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
  • Frøavl av enghumleblom 

   Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
   Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
  • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

   Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
   Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
  • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
   Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
  • Frøavl av hanekam 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Frøavl av rundbelg 

   Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
   Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn
  • Frøavlsegenskaper hos norske plensorter av rødsvingel 

   Havstad, Lars T.; Amdahl, Helga; Susort, Åge; Sundsdal, Kristine; Knudsen, Geir (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Frøhøsting av prestekrage og svartknoppurt til pollinatorvennlige naturfrøblandinger 

   Aamlid, Trygve S.; Øverland, John Ingar; Havstad, Lars; Svalheim, Ellen; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine; Stornes Moen, Victoria (Others, 2022)
  • Høst- og vårgjødsling i økologisk timoteifrøeng 

   Havstad, Lars T.; Øverland, John I.; Knudsen, Geir; Sundsdal, Kristine; Susort, Åge (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Høst- og vårgjødsling ved frøavl av engsmelle 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Lawicka, Paula Izabella; Pettersen, Trond Olav; Vitsø, Tonje; Moen, Victoria Stornes; Sundsdal, Kristine (Others, 2024)
  • Høst- og vårgjødsling ved frøavl av rød jonsokblom og prestekrage 

   Aamlid, Trygve S.; Havstad, Lars; Knudsen, Geir; Hetland, Ove; Moen, Victoria Stornes; Sundsdal, Kristine (Others, 2022)
  • Høst- og vårgjødsling ved frøavl av rød jonsokblom, prestekrage og engsmelle 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Hetland, Ove; Stornes Moen, Victoria; Sundsdal, Kristine (Others, 2023)
  • Høstetider og høstemetoder ved frøavl av rød jonsokblom 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Prestegård, Hogne; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Stornes Moen, Victoria (Others, 2023)
  • Konkurranse mellom grasarter og blomstrende urter i langgraseng og blomstereng fra såing og fire år fram i tid. - Revidert 

   Moen, Victoria Stornes; Sundsdal, Kristine; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Tilrettelegging for blomsterrike arealer i hverdagslandskapet er viktig for å sikre mat og habitat til de pollinerende insektene. Et viktig spørsmål ved etablering av blomstereng er om blomsterfrø bør sås alene eller sammen ...
  • N-gjødsling og vekstregulering av Linda og Lystig rødsvingelfrøeng 

   Havstad, Lars T.; Øverland, John Ingar; Susort, Åge; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Langmyr, Olav (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Nedsviing og skårlegging før høsting av rødkløverfrøeng 

   Havstad, Lars T.; Gunnarstorp, Trond; Øverland, John Ingar; Knudsen, Geir; Langmyr, Olav; Sundsdal, Kristine (NIBIO Bok;7(1)2021, Chapter, 2021)
  • Selektivitet av ugrasmidler i frøeng av engsmelle 

   Aamlid, Trygve S.; Knudsen, Geir; Prestegård, Hogne; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Dahlen, Ole Sigvart; Øverland, John Ingar (Others, 2023)