• Fiskeslam frå oppdrettsanlegg. Gjødsel til planter eller råstoff for biogass 

      Vangdal, Eivind; Kvamm-Lichtenfeld, Kristin; Sørheim, Roald; Svalheim, Øystein (Bioforsk rapport;9(27) 2014, Research report, 2014)
      Lift Up og Lingalaks i samarbeid med Bioforsk og NIFES gjennomførte forprosjektet Grønlaks. Fiskeslam samlet opp under merder i oppdrettsanlegg ble prøvd innblandet i vekstmedium for planter. Resultatene var positive. Lift ...