• Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

   Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
  • Effekter av flom/oversvømmelser på vannkvalitet, med fokus på sediment og fosfor- en litteraturoversikt 

   Eggestad, Hans; Sveistrup, Tore; Øgaard, Anne Falk; Kitterød, Nils-Otto (Bioforsk rapport;2(48) 2007, Research report, 2007-04-10)
   Miljøprosjektet i Haldenvassdraget ønsker å få utredet effekten av oversvømmelser på vannkvaliteten i vassdraget. Vassdraget er regulert og dersom oversvømmelser påvirker vannkvaliteten negativt kan det være aktuelt å prøve ...
  • Meitemark gir god jord 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(2) 2007, Research report, 2007)
   Her er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En gratis medhjelper som bedrer jordstruktur og næringstilgang for plantevekst- nemlig meitemarken. Meitemark bidrar til å utvikle jordprofilet ved å grave ganger og legge ...
  • Meitemark og jordforbedring 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Økologisk småskrift;1/2007, Research report, 2007)
  • Metodikk ved jordbunnskartlegging etter jordtyper 

   Sveistrup, Tore (Journal article, 1979)
  • Studer meitemark ved å grave jordprofil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Med litt trening og kunnskap kan du se effekter av drifta på jordstruktur, rotutvikling og meitemarkens arbeid i jorda. Særlig der veksten er dårlig kan et jordprofil gi informasjon om hvor problemene ligger. Det kan være ...