• Ferskvannsoppdrett 06 - utfordringer og muligheter 

   Haug, Lise; Jensen, Hallvard; Svenson, Lars (Bioforsk FOKUS;1(11) 2006, Research report, 2006)
   Bioforsk Nord er tillagt nasjonale oppgaver knyttet til bruk og utnytting av ferskvannsfisk, jfr Stortingsmelding 19 (1999-2000). I Nordnorsk kompetansesenter ved Bioforsk Nord arbeider utviklingspiloter med næringsutvikling ...
  • Kulturlandskap Holt. Sluttrapport 1999-2006 

   Svenson, Lars (Bioforsk rapport;1(149) 2006, Research report, 2006)
  • Landbruk i Barents. Kunnskap for framtida! Tromsø 17. – 19. april 2007 

   Svenson, Lars; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;2(13) 2007, Research report, 2007)
   Konferansen Landbruk i Barents arrangert av Bioforsk Nord, ble holdt i Tromsø 17.-19 april 2007 og er en fortsettelse av fagmøtet Landbruk i nord som er blitt holdt i Nord-Norge annet hvert år siden 2001. Forrige gang ...