• Alternativer til glyfosat i korn og grasmark 

   Tørresen, Kirsten; Brandsæter, Lars Olav; Netland, Jan; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Strand, Einar (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-09)
   Glyfosat er det mest brukte plantevernmidlet i Norge og på verdensbasis. Det har i de siste årene vært diskutert om dette ugrasmiddelet skulle få fornyet godkjenning. I 2017 ble glyfosat godkjent for fem nye år til 2022. ...
  • Autumn growth of three perennial weeds at high latitude benefits from climate change 

   Tørresen, Kirsten; Fykse, Haldor; Rafoss, Trond; Gerowitt, Bärbel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In autumn, agricultural perennial weeds prepare for winter and can store reserves into creeping roots or rhizomes. Little is known about influence of climate change in this period. We tested the effect of simulated climate ...
  • Bekjemping av åkertistel i timoteifrøeng 

   Tørresen, Kirsten; Ringselle, Björn; Øverland, John Ingar; Aamlid, Trygve (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Bekjemping av grasugras med Axial i bladfaksfrøeng 

   Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve; Vaaland, Silja (Bioforsk FOKUS;8(1) 2013, Chapter, 2013)
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;7(177) 2012, Research report, 2012-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Abrahamsen, Unni; Aamlid, Trygve; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;8(183) 2013, Research report, 2013-12-10)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Ugrasmidler 

   Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Christiansen, Agnethe; Odenmarck, Sven R.; Abrahamsen, Unni; Øverland, John Ingar (Bioforsk rapport;9(180) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2016. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;2(153) 2016, Research report, 2017-01-25)
  • Biologisk veiledningsprøving 2017. Ugrasmidler 

   Berge, Therese W.; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (NIBIO RAPPORT;3(165) 2017, Research report, 2018-02-08)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, engsvingelfrøeng, vår- og høstkorn, såløk, gulrot under plast og på friland, knollselleri, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Aamlid, Trygve; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Tørresen, Kirsten (NIBIO Rapport;5(15) 2019, Research report, 2019-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasmark, grasfrøeng, vår- og høstkorn, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille og bønne.
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Ugrasmidler 

   Wærnhus, Kjell; Ringselle, Björn; Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W. (NIBIO Rapport;6(22) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasfrøeng, vår- og høstkorn, potet, blomkål, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille, bønne og jordbær, samt en ...
  • Boxer eller Puma Extra mot markrapp i engsvingelfrø 

   Tørresen, Kirsten; Gunnarstorp, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Burot – biologi og bekjempelse 

   Oliver, Benedikte Watne; Fløistad, Inger; Tørresen, Kirsten (Bioforsk TEMA;5(11) 2010, Research report, 2010)
   Burot (Artemisia vulgaris) har de siste årene spredt seg raskt og er til stor sjenanse for mange. Ikke bare er den et plagsomt ugras, men den utgjør også et helsemessig problem. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) regner ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet Rapport fra siste prosjektår 2011 og oppsummering 2007-2011 

   Aamlid, Trygve; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Susort, Åge; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;7(76) 2012, Research report, 2012-05-22)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Måla med prosjekt FJELLFRØ (2007-2011) var (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere dette ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra fjerde prosjektår 2010. 

   Aamlid, Trygve; Haugen, Trond Magnus; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;6(44) 2011, Research report, 2011-03-17)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Mål med prosjekt FJELLFRØ er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere dette materialet, (3) ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra første forsøksår 2007 

   Aamlid, Trygve; Tørresen, Kirsten; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Susort, Åge; Saur, Joralv (Bioforsk rapport;3(64) 2008, Research report, 2008-04-04)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Målet med prosjektet FJELLFRØ (2007-2010) er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere og ...
  • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra tredje prosjektår 2009 

   Aamlid, Trygve; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;5(69) 2010, Research report, 2010-04-07)
   Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Målet med prosjekt FJELLFRØ (2007-2010) er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere og utføre ...
  • Nye ugrasmidler mot tofrøblada ugras i gjenlegg av timotei og engsvingel 

   Tørresen, Kirsten; Ringselle, Björn; Øverland, John Ingar; Aamlid, Trygve (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Redusert jordarbeiding og glyfosat. En sammenstilling av norske og internasjonale forsknings- og overvåkingsresultater, samt en småskala feltstudie av avrenning av glyfosat ved ulik jordarbeiding. 

   Stenrød, Marianne; Ludvigsen, Gro Hege; Riise, Gunnhild; Lundekvam, Helge; Almvik, Marit; Tørresen, Kirsten; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(145) 2007, Research report, 2007-12-18)
   Denne rapporten gir et innblikk i ulike aspekter knyttet til jordarbeiding, bruk av plantevernmiddelet glyfosat og risiko for tap av glyfosat ved overflateavrenning og utlekking gjennom jordprofilet. Vi har valgt å illustrere ...
  • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

   Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
   Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...