• Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Bruk av satellittdata i overvåking av KULA-områder 

   Wallin, Hanne Gro; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Gjertsen, Arnt Kristian; Taff, Gregory; Bayr, Ulrike (NIBIO Rapport;5(94) 2019, Research report, 2019-09)
   Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i samarbeide med fylkeskommunene og Sametinget. Målet er at dette skal bli et verktøy for kommunene slik at de bedre kan ...
  • Image Classification by Integrating Reject Option and Prior Information 

   Taff, Gregory; Shao, Yang; Ren, Jie; Zhang, Ruoyu (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-11)
   The accuracy in land-cover classification using remotely sensed imagery can be increased using Bayesian methods that incorporate prior probabilities of classes. However, estimating these prior probabilities can be expensive ...
  • Invasive species - both a global and local problem 

   Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
  • Yield Estimates by a Two-Step Approach Using Hyperspectral Methods in Grasslands at High Latitudes 

   Murguzur, Francisco Javier Ancin; Taff, Gregory; Davids, Corine; Tømmervik, Hans; Mølmann, Jørgen; Jørgensen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-16)
   Ruminant fodder production in agricultural lands in latitudes above the Arctic Circle is constrained by short and hectic growing seasons with a 24-hour photoperiod and low growth temperatures. The use of remote sensing to ...