• Bringebærdyrking i økologisk landbruk 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bærveksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ...
  • Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Bringebær 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2012)
   Kampen mot ugras og skadegjerarar er ofte den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Bringebær brukar to-tre år før det er full avling og omløpa er ofte meir enn ti år. Det gjer førebyggjande tiltak svært viktig. Godt ...