• Kartlegging av flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge 

   Thomlevold, Anne Ragnhild; Hoffmann, Bastian; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;2(34) 2007, Research report, 2007)
   I perioden 2002-2006 var det i Nordland fylke flere som meldte seg ut av Debio-ordningen som økologiske bruk enn som meldte seg inn. Trenden en den samme for Troms og Finnmark. Samtidig er Nord-Norge langt fra målet som ...
  • Kartlegging av flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge 

   Thomlevold, Anne Ragnhild; Hoffmann, Bastian; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;2(69) 2007, Research report, 2007-06-07)
   Høsten 2006 ble det satt i gang en spørreundersøkelse for å kartlegge flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge, samt synliggjøre årsakene til at ikke flere legger om. Spørreundersøkelsen gikk ut til både Debio-godkjente ...