• The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway 

   Thunes, Karl H; Søli, Geir Einar Ellefsen; Thuroczy, Csaba; Fjellberg, Arne; Olberg, Stefan; Roth, Steffen; Coulianos, Carl-Cedric; Disney, R. Henry L.; Stary, Josef; Vierbergen, G; Jonassen, Terje; Anonby, Johannes; Köhler, Arne; Menzel, Frank; Szadziewski, Ryszard; Stur, Elisabeth; Adaschkiewitz, Wolfgang; Olsen, Kjell Magne; Kvamme, Torstein; Endrestøl, Anders; Podenas, Sigitas; Kobro, Sverre; Hansen, Lars Ove; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Haenni, Jean-Paul; Boumans, Louis (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-19)
   (1) We document the invertebrate fauna collected from 24 oak canopies in east and west Norway as a contribution to the Norwegian Biodiversity Information Centre’s ‘The Norwegian Taxonomy Initiative’. (2) A snap-shot inventory ...
  • Global Habitat Suitability of Spodoptera frugiperda (JE Smith) (Lepidoptera, Noctuidae): Key Parasitoids Considered for Its Biological Control 

   Tepa-Yotto, Ghislain T.; Tonnang, Henri E. Z.; Goergen, Georg; Subramanian, Sevgan; Kimathi, Emily; Abdel-Rahman, Elfatih M.; Flø, Daniel; Thunes, Karl H; Fiaboe, Komi K. M.; Niassy, Saliou; Bruce, Anani; Mohamed, Samira A.; Tamò, Manuele; Ekesi, Sunday; Sæthre, May-Guri (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-24)
   Simple Summary: The fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda has now become a pest of global importance. Its introduction and detection in Africa in 2016, and subsequent introduction and spread into Asia and Australia, ...
  • Påvirkning på biologisk mangfold fra veger og vegtrafikk. Forprosjekt 

   Thunes, Karl H; Bratli, Harald; Øyen, Bernt-Håvard (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten sammenfatter det meste av den informasjon som er tilgjengelig om påvirkninger fra veganlegg og vegtrafikk på biologisk mangfold på karplanter, epifyttiske moser og lav, og virvelløse dyr som kan relateres ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2002 

   Magnusson, Christer; Overgaard, H.; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(104) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2002, 600 samples were collected from 83 forest blocks in the counties Akershus, Buskerud, Oppland and Østfold. The sampling activity involved 16 municipallities situated mainly within the three zone sites ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2003 

   Magnusson, Christer; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(119) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2003, 600 samples were collected from 96 forest blocks in the counties of Aust-Agder and Vest-Agder in southern Norway. The sampling activity involved 19 municipalities situated mainly within the two zone ...
  • The red wood ant Formica aquilonia (Hymenoptera : Formicidae) may affect both local species richness and composition at multiple trophic levels in a boreal forest ecosystem 

   Thunes, Karl H; Gjerde, Ivar; Skartveit, John (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In temperate forests, red wood ants (Formica aquilonia) are considered ecosystem engineers affecting ecosystem properties and functions. Possible effects of F. aquilonia ants on species communities of invertebrates and ...
  • Tømmerimport og innføring av insekter 

   Økland, Bjørn; Kvamme, Torstein; Thunes, Karl H (Glimt fra skogforskningen;2-2004, Others, 2004)