• DNA-markør identifiserer mellomeuropeiske granprovenienser 

   Skrøppa, Tore; Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein (Glimt fra skogforskningen;1-2004, Others, 2004)
   Ved Skogforsks laboratorium kan vi ved hjelp av DNA analyser finne ut om et plantefelt er av nordisk eller mellomeuropeisk opprinnelse. Vi har brukt teknikken til å sammenlikne avkom fra norske og mellomeuropeiske mortrær ...
  • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

   Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
   Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
  • Genetisk variasjon i ask 

   Tollefsrud, Mari Mette; Myking, Tor (NIBIO POP;3(5) 2017, Others, 2017-02)
   De norske askeskogene er en nordlig utløper av større askeskoger i Europa som spredte seg nordover etter siste istid. Vi har undersøkt genetisk variasjon i ask (Fraxinus excelsior) og funnet at asken i Norge fulgte en ...
  • The GenTree Dendroecological Collection, tree-ring and wood density data from seven tree species across Europe 

   Martínez-Sancho, Elisabet; Slámová, Lenka; Morganti, Sandro; Grefen, Claudio; Carvalho, Barbara; Dauphin, Benjamin; Rellstab, Christian; Gugerli, Felix; Opgenoorth, Lars; Heer, Katrin; Knutzen, Florian; Arx, Georg von; Valladares, Fernando; Cavers, Stephen; Fady, Bruno; Alía, Ricardo; Aravanopoulos, Filippos; Avanzi, Camilla; Bagnoli, Francesca; Barbas, Evangelos; Bastien, Catherine; Benavides, Raquel; Bernier, Frédéric; Bodineau, Guillaume; Bastias, Cristina C.; Charpentier, Jean-paul; Climent, José M.; Corréard, Marianne; Courdier, Florence; Danusevičius, Darius; Farsakoglou, Anna-Maria; Barrio, José M. García del; Gilg, Olivier; González-Martínez, Santiago C.; Gray, Alan; Hartleitner, Christoph; Hurel, Agathe; Jouineau, Arnaud; Kärkkäinen, Katri; Kujala, Sonja T.; Labriola, Mariaceleste; Lascoux, Martin; Lefebvre, Marlène; Lejeune, Vincent; Le-Provost, Grégoire; Liesebach, Mirko; Malliarou, Ermioni; Mariotte, Nicolas; Myking, Tor; Tollefsrud, Mari Mette (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-02)
   The dataset presented here was collected by the GenTree project (EU-Horizon 2020), which aims to improve the use of forest genetic resources across Europe by better understanding how trees adapt to their local environment. ...
  • Granas historie kartlagt ved DNA analyser 

   Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009)
   Informasjon om en arts genetiske variasjon og hvordan variasjonen er geografisk fordelt kan si mye om artens historie. Under istiden vokste grana i sørlige områder i Russland og i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i ...
  • Grantørkeprosjektet. Sluttrapport 

   Solberg, Svein; Andreassen, Kjell; Antón-Fernández, Clara; Børja, Isabella; Čermák, Jan; Dalsgaard, Lise; Eklundh, Lars; Garcia, Monica; Gessler, Arthur; Godbold, Douglas L.; Hentschel, Rainer; Kayler, Zachary; Madsen, Palle; Nadezhdina, Nadezhda; Rosner, Sabine; Světlík, Jan; Tollefsrud, Mari Mette; Tveito, Ole Einar; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;22/2013, Research report, 2013)
   Grantørkeprosjektet har fokusert på tørkeproblemer på gran i lavlandet på Østlandet. Toppskranting og avdøing har forekommet på enkelte lokaliteter i veksterlige granbestand i hkl 3-4. Gjentatte befaringer av slike skader ...
  • The invasive forest pathogen Hymenoscyphus fraxineus boosts mortality and triggers niche replacement of European ash (Fraxinus excelsior) 

   Díaz-Yáñez, Olalla; Mola-Yudego, Blas; Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette; Hietala, Ari Mikko; Oliva, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-24)
   Determining the impacts of invasive pathogens on tree mortality and growth is a difficult task, in particular in the case of species occurring naturally at low frequencies in mixed stands. In this study, we quantify such ...
  • Registrering og genetisk karakterisering av villeple i Norge 

   Tollefsrud, Mari Mette; Sønstebø, Jørn Henrik; Åsen, Per Arvid (Rapport fra Skog og landskap;2014-18, Research report, 2014)
   Villeple er en relativt sjelden art i Norge med spredt utbredelse. Den er antatt å hybridisere med hageeple siden man hos viltvoksende trær finner glidende overganger fra villeple til hageeple. I dette prosjektet har det ...
  • Resultater fra overvåking av askeskuddsjuke – de unge faller fra, de gamle takler det bedre 

   Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette (NIBIO POP;3(3) 2017, Others, 2017-02)
   Askeskuddsjuke, som forårsakes av en liten, innført begersopp, har i løpet av ca. 10 år spredt seg gjennom mesteparten av askas utbredelsesområde i Norge, fra Østlandet opp til Nordmøre. I 2016 var bare Trøndelag fortsatt ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019 

   Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Beachell, Andreas Myki; Børja, Isabella; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Halvorsen, Rune; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Perminow, Juliana; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Økland, Tonje; Aas, Wenche (NIBIO rapport;6(119) 2020, Research report, 2020-10)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Trær i Norge: Bjørk [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Bjørk elsker lys, men stiller ellers lite krav til voksested. Vi har tre arter bjørk i Norge. Disse krysser seg med hverandre og lager variasjon som av og til gjør det vanskelig å trekke tydelige grenser mellom artene.
  • Trær i Norge: Eik [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Eika er kongen blant trærne. Det blir sagt at den bruker 500 år på å vokse og 500 år på å dø. Mollestadeika er trolig rundt 1000 år gammel og er ett av Norges eldste trær. Det fi nnes to viltvoksende arter eik i Norge. ...
  • Trær i Norge: Einer [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2013)
   Brisk, bresk, bruse, brakje, sprakje, ene, eine og ein er lokale navn på den velkjente eineren. Knapt noen annen plante er brukt til så mye; alt fra krydder i mat og brennevin til medisin og trevirke.
  • Trær i Norge: Gran og furu [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Gran og furu finnes omtrent over hele landet og er de vanligste treslagene i Norge. De er også de viktigste artene økonomisk. Gran er skyggetålende og fuktighetskrevende, mens furu er lyskrevende og tørketålende.
  • Trær i Norge: Rogn og asal [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Rogn vokser over hele landet både i lavlandet og opp i fjellskogen. Det finnes i tillegg tolv andre viltvoksende arter i rogn- og asalslekta i Norge. Flere av disse finnes ikke noe annet sted i verden.
  • Trær i Norge: Villeple, hegg og søtkirsebær [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Frukttrær som epler, pærer, plommer og kirsebær blir dyrket i sørlige og varme strøk i Norge. Alle disse frukttrærne hører hjemme i rosefamilien. Visste du at det også finnes ville epletrær og kirsebærtrær i norsk natur?