• Aggressiv bladskimmel påvist i lisespringfrø — ”Flittig-Lise” 

   Toppe, Brita; Herrero, Maria-Luz; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(21) 2008, Research report, 2008)
   På seinsommaren 2008 vart bladskimmel for første gong påvist i lisespringfrø (Impatiens walleriana) i Noreg. Sjukdomen fører til misvekst, bladgulning, knopp- og bladfall. Store åtak er registrert i grøntanlegg og privathagar ...
  • Bruk av plantevernmidler. Sprøyteteknikk i veksthus 

   Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS;4(5) 2009, Research report, 2009)
   Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...
  • Mjøldogg på buskar og tre i norske grøntanlegg 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita; Gjærum, Halvor B.; Sundheim, Leif; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(1) 2008, Research report, 2008)
   Mjøldogg er ein av dei viktigaste soppsjukdomane i norske grøntanlegg. Denne artikkelen presenterar først litt generell informasjon om mjøldogg og deretter ein alfabetisk oversikt over buskar og tre det er funne mjøldogg ...
  • Phytophthora ramorum - en ny planteskadegjører i Norge 

   Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita (Bioforsk TEMA;4(4) 2009, Research report, 2009)
   Ramorum-greinvisning er en ny plantesykdom i Europa og Amerika forårsaket av pseudosoppen P. ramroum. Den ble oppdaget midt på 1990-tallet. Langs vestkysten av USA, fra California til Oregon, forårsaket den stor dødelighet ...
  • Planteskulehygiene 

   Talgø, Venche; Toppe, Brita; Stensvand, Arne; Pundsnes, Terje; Haugse, Steinar; Hilmersen, Inger (Bioforsk TEMA;3(3) 2008, Research report, 2008)
   Nøkkelen til lønsam drift på det arealet ein planteskule disponerar er sjølvsagt høg produksjon og låge kostnadar. Ein må unngå sjukdom og utgang av planter. God hygiene i alle ledd i produksjonen er avgjerande for å få ...
  • Rhizophusråte (skjeggmugg) 

   Toppe, Brita; Fløistad, Erling (Grønn kunnskap e;8(123A) 2004, Research report, 2004)
   Rhizophus stolonifer er ein svak parasitt som årleg fører til betydelege utfall i julestjerne. Soppen gjer størst skade i stressa eller skadde planter under fuktige og varme forhold. God hygiene og klimastyring er viktige ...
  • Skadegjerarar og næringsmangel i norske edelgranfelt til bar- og juletreproduksjon 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita; Gjærum, Halvor B.; Sundbye, Anette; Hammeraas, Bonsak; Kobro, Sverre; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(38) 2007, Research report, 2007)
   Denne fotopresentasjon er utarbeidd for at rettleiarar og dyrkar lettare skal kunna identifi sera eventuelle skadar på edelgran i klyppegrønt- og juletrefelt. Nummera nedst på kvar side viser til ei liste på side 33 over ...
  • Vortemjølkrust i norske julestjerner i 2006 

   Toppe, Brita; Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Gjærum, Halvor B.; Stensvand, Arne (Bioforsk rapport;2(5) 2007, Research report, 2007-01-12)
  • Økt produktivitet i veksthusagurk ved redusert angrep av Pythium-råte 

   Toppe, Brita; Verheul, Michel; Herrero, Maria-Luz; Grimstad, Svein O. (Bioforsk rapport;2(71) 2007, Research report, 2007-07-20)
   Pythium aphanidermatum er et rotpatogen som gir aggressiv rotråte i veksthusagurk (Cucumis sativus). Rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ved Bioforsk Plantehelse/Vest Særheim med utprøving av kjemiske og ...