• Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk 

      Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Standal, Inger Beate; Tordnes, Bendik; Vivestad, Henriette (NIBIO Rapport;5(146) 2019, Research report, 2019-11)
      Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike ...