• «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje 

   Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2011-14, Research report, 2011)
   Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte beskrankninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor ...
  • Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon. Sammenligning av havbruk og jordbruk. 

   Hegrenes, Agnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola; Tveterås, Ragnar; Asheim, Leif Jarle (NILF Rapport;2008-4, Research report, 2008-06)
   Denne rapporten er et sammendrag av resultater fra det strategiske forskningsprogrammet «Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon – sammenligning av havbruk og jordbruk». Hovedmålene for programmet var å: 1 ...
  • Risikoeksponering og risikostyring i havbruk og jordbruk en komparativ studie 

   Hegrenes, Agnar; Tveterås, Ragnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola (NILF Notat;2007-1, Research report, 2007-01)
   Alle næringer er utsatt for risiko. Det er vanlig å anta at de fleste personer, også bedriftsledere og aksjonærer, har risikoaversjon. De foretrekker en sikker inntekt framfor en usikker inntekt med samme forventning. På ...