• Analyses of Yield Gaps for the production of wheat and barley in Norway - Potential to increase yields on existing farmland 

   Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;5(166) 2019, Research report, 2019-12)
   An increase in cereal production in Norway is important for national food security and fulfilling the aim of increased food production. Since the early 1990’s, both reduced cereal area and stagnating yields have been ...
  • Avlingspotensiale i norsk kornproduksjon - Kan vi øke avlingen på eksiterende areal? 

   Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Cereal yield gaps across Europe 

   Schils, Rene; Olesen, Jørgen E.; Kersebaum, Kurt-Christian; Rijk, Bert; Oberforster, Michael; Kalyada, Valery; Khitrykau, Maksim; Gobin, Anne; Kirchev, Hristofor; Manolova, Vanya; Manolov, Ivan; Trnka, Mirek; Hlavinka, Petr; Palosuo, Taru; Peltonen-Sainio, Pirjo; Jauhianen, Lauri; Lorgeou, Josiane; Marrou, Helene; Danalatos, Nikos; Archontoulis, Sotirios; Fodor, Nandor; Spink, John; Roggero, Pier Paolo; Bassu, Simona; Pulina, Antonio; Seehusen, Till; Uhlen, Anne Kjersti; Zylowska, Katarzyna; Nierobca, Anna; Kozyra, Jerzy; Silva, Joao Vasco; Macas, Benvindo Martins; Coutinho, José; Ion, Viorel; Takác, Jozef; Minguez, M. Ines; Eckersten, Henrik; Levy, Lilia; Herrera, Juan Manuel; Hiltbrunner, Jurg; Kryvobok, Oleksii; Kryvoshein, Oleksandr; Sylvester-Bradley, Roger; Kindered, Daniel; Topp, Cairistiona F.E.; Boogaard, Hendrik; Groot, Hugo de; Lesschen, Jan Peter; Bussel, Lenny van; Wolf, Joost; Zijlstra, Mink; van Loon, Marloes P.; van Ittersum, Martin K (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-18)
  • Changes in relative molecular weight distribution of soluble barley beta-glucan during passage through the small intestine of pigs 

   Holtekjølen, Ann Katrin; Vhile, Stine Gregersen; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor; Uhlen, Anne Kjersti; Åssveen, Mauritz; Kjos, Nils Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Endret klima- effekter og behov for tilpasninger i norsk kornproduksjon 

   Seehusen, Till; Waalen, Wendy; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; Persson, Tomas; Strand, Einar (NIBIO Bok;2(1) 2016, Chapter, 2016)
  • Environmental impacts of rapeseed and turnip rapeseed grown in Norway, rape oil and press cake 

   Svanes, Erik; Waalen, Wendy; Uhlen, Anne Kjersti (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-12)
   Many Norwegian consumers eat more red meat than is recommended by the Government. Of the protein currently consumed, 75% is of animal origin. Natural conditions in Norway favour the production of meat, dairy and seafood ...
  • Field screening of waterlogging tolerance in spring wheat and spring barley 

   Sundgren, Tove; Uhlen, Anne Kjersti; Waalen, Wendy; Lillemo, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-29)
   Improved waterlogging tolerance of wheat and barley varieties may alleviate yield constraints caused by heavy or long-lasting precipitation. The waterlogging tolerance of 181 wheat and 210 barley genotypes was investigated ...
  • Gårdsstudier i Agropro‐prosjektet - Erfaringer fra gårdsstudier i korn og grovforbasert husdyrproduksjon 

   Bakken, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Gramstad, Ragnvald; Haugnes, Atle; Höglind, Mats; Johansen, Astrid; Paulsen, Geir; Strand, Einar; Uhlen, Anne Kjersti; Øygarden, Lillian; Waalen, Wendy (NIBIO Rapport;3(86) 2017, Research report, 2017-06-15)
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Microdochium majus and other fungal pathogens associated with reduced gluten quality in wheat grain 

   Aamot, Heidi Udnes; Lysøe, Erik; Koga, Shiori; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Böcker, Ulrike; Brodal, Guro; Dill-Macky, Ruth; Uhlen, Anne Kjersti; Hofgaard, Ingerd Skow (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-02)
   The bread-making quality of wheat depends on the viscoelastic properties of the dough in which gluten proteins play an important role. The quality of gluten proteins is influenced by the genetics of the different wheat ...
  • Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene 

   Abrahamsen, Unni; Uhlen, Anne Kjersti; Waalen, Wendy; Stabbetorp, Hans (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Protein Enrichment of Wheat Bread with Microalgae: Microchloropsis gaditana, Tetraselmis chui and Chlorella vulgaris 

   Qazi, Waqas Muhammad; Ballance, Simon; Kousoulaki, Katerina; Uhlen, Anne Kjersti; Kleinegris, Dorinde Mechtilde Meike; Skjånes, Kari; Rieder, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2021-12-10)
   Cell wall disrupted and dried Microchloropsis gaditana (Mg), Tetraselmis chui (Tc) and Chlorella vulgaris (Cv) microalgae biomasses, with or without ethanol pre‐treatment, were added to wheat bread at a wheat flour ...
  • Samdyrking av erter 

   Waalen, Wendy; Uhlen, Anne Kjersti; Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;7(1)2021, Chapter, 2021)
  • Sortsforsøk i erter og åkerbønne 

   Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Uhlen, Anne Kjersti (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Toleranse mot vannmettet jord i vårhvete 

   Sundgren, Tove Kristina; Uhlen, Anne Kjersti; Waalen, Wendy; Lillemo, Morten (Bioforsk FOKUS;, Chapter, 2015)
   Klimaendringer i Norden vil blant annet føre til økte nedbørsmengder. I Norge beregnes den gjennomsnittlige økningen å bli 5-30 % mot slutten av århundret, og det er hovedsakelig om høst, vinter og vår vi vil oppleve mer ...
  • Variation in gluten quality parameters of spring wheat varieties of different origin grown in contrasting environments 

   Uhlen, Anne Kjersti; Dieseth, Jon Arne; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Hoel, Bernt; Anderson, James A; Moldestad, Anette Aamodt (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-15)
   The aim of this study was to investigate variation in protein content and gluten viscoelastic properties in wheat genotypes grown in two mega-environments of contrasting climates: the southeast of Norway and Minnesota, ...
  • Økt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen. 

   Uhlen, Anne Kjersti; Børresen, Trond; Kværnø, Sigrun; Krogstad, Trond; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Bleken, Marina Azzaroli; Seehusen, Till; Deelstra, Johannes; Sundgren, Tove; Lillemo, Morten; Riley, Hugh; Abrahamsen, Unni; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;3(87) 2017, Research report, 2017-06-19)
   Økt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av ...