• Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold 

   Uhlig, Christian; Gaarder, Geir; Golten, Ingrid (Bioforsk Rapport;, Report, 2013-04-01)
   Reinøya naturreservat i Porsanger kommune ble opprettet i 1981 for å bevare et representativt område for Porsangerdolomitten med en særegen vegetasjon og dyreliv. Under en tidligere befaring av Reinøya sommeren 2009 ble ...
  • Fisketurisme i Leinavatn. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Haug, Lise; Uhlig, Christian (Bioforsk rapport;2014-34, Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra en fiskebiologisk undersøkelse i Leinavatn, en spørreundersøkelse rettet mot reiselivsbedriftene i Barduregionen og mulighetene knyttet til produktutvikling for aktørene som satser ...
  • Grov flistalle til sau 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grov flistalle til storfé 

   Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Restaurering og revegetering av ulike naturtyper. Artikkelsamling i forbindelse med seminaret Restaurering av fjelløkosystemer 

   Uhlig, Christian; Lombnæs, Peder (Bioforsk FOKUS;2(20) 2007, Research report, 2007)
   I Norge planlegges og gjennomføres revegeteringstiltak til enhver tid. Mange steder gir standard metoder godt resultat. Ved andre tilsynelatende like steder er resultatet heller dårlig. Det er stor aktivitet og et kreativt ...
  • Torv som strø til husdyr 

   Finnes, Odd; Uhlig, Christian (Bioforsk TEMA;4(5) 2009, Research report, 2009)
   Økt pris og mindre tilgang på flis har ført til økende interesse for å bruke torv som strø til husdyr. Torv er et godt strømateriale i følge litteratur og i følge mange husdyrholdere som har gjort egne erfaringer. En viktig ...
  • Torv til strø og talle i Nord-Norge 

   Uhlig, Christian; Fjelldal, Erling (Grønn kunnskap e;9(108) 2005, Research report, 2005)
   Strø og andre former for underlag i fjøs har stor betydning både for dyrenes helse, produkt-kvalitet, bondens arbeidsmiljø og ikke minst for bondens økonomi. I norsk husdyrbruk er det et økende behov for tallestrø med bra ...
  • Yield, nitrogen recovery efficiency and quality of vegetables grown with organic waste-derived fertilisers 

   Øvsthus, Ingunn; Seljåsen, Randi; Stockdale, Elizabeth; Uhlig, Christian; Torp, Torfinn; Breland, Tor Arvid (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-30)
   More sustainable production of high-quality, nutritious food is of worldwide interest. Increasing nutrient recycling into food systems is a step in this direction. The objective of the present study was to determine nitrogen ...