• Tilpassing til eit endra klima. Aktuelle tiltak i landbruket på Vestlandet 

      Øpstad, Samson L.; Øvreås, Odd-Jarle; Myromslien, Merete; Hjeltnes, Stein Harald; Vågane, Svein Arne; Østrem, Liv (NIBIO Rapport;2(94) 2016, Research report, 2016-08-17)
      I denne rapporten er det gjeve ei vurdering av kva framskriving av klimaendringane med auka nedbør og temperatur kan få å seia for landbruket på Vestlandet. Det er lagt hovudvekt på å omtala situasjonen for grovfôrdyrking ...